Kożyczkowska, A. „Stefana Wyszyńskiego Antropologia «możliwości»: Ludzka Praxis Jako płaszczyzna możliwości”. Forum Oświatowe, T. 22, nr 1(42), 1, s. 115–141, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/334.