Grabowska, A. „Uwodzenie, Cyberprzemoc Oraz Pornografia – Wiktymizacja Dziecka”. Forum Oświatowe, T. 22, nr 1(42), 1, s. 99–114, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/333.