Kalecińska-Adamczyk, E. „Konwencjonalna Rozmowa Jako Strategia Poprawy Nastroju I Wyzwalania uległości”. Forum Oświatowe, T. 22, nr 1(42), 1, s. 63–78, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/331.