Michalak, J. M. „Budowanie Partnerstwa pomiędzy Uczelnią wyższą a szkołą: W Poszukiwaniu Perspektywy łączącej naukowców I praktyków”. Forum Oświatowe, T. 22, nr 1(42), 1, s. 27–38, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/328.