Popow, M. „Polska Jako Miejsce Studiowania W doświadczeniach studentów Zagranicznych”. Forum Oświatowe, T. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 83–101, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/313.