Rogalska-Marasińska, A. „Arkana Pisarskie przyszłego Naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo Naukowe: Między rzemiosłem a Sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza «Humanitas», 2015), Ss. 356”. Forum Oświatowe, T. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 183–188, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/300.