Leszczyński, P. K., i A. Wejnarski. „Prospektywna Analiza Systemu Edukacji I Metod Ewaluacji Kwalifikacji Zawodowych ratowników Medycznych”. Forum Oświatowe, T. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 121–136, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/296.