Jabłoński, A. „Irlandzkie Programy Edukacyjne zapobiegające Wykluczeniu”. Forum Oświatowe, T. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 61–82, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/289.