Irasiak, Anna. „Edukacja dwujęzyczna Dla Rozwoju językowego Dzieci Głuchych W kontekście założeń Edukacji międzykulturowej”. Forum Oświatowe, t. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 29–42, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/284.