Kędzierska, H. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej «Pogranicza Pedeutologicznych Dyskursów»”. Forum Oświatowe, T. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 157–160, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/282.