Piwoński, Z. „Refleksje Nauczyciela W Rozpoznawaniu Sytuacji Szkolnej młodzieży szkół Zawodowych”. Forum Oświatowe, T. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 139–153, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/273.