Czaja, K. „Recenzja książki Katarzyny Szorc: Inteligencja Emocjonalna Nauczycieli gimnazjów (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), Ss. 140”. Forum Oświatowe, T. 27, nr 1(53), grudzień 2015, s. 177–182, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/267.