Bogusławski, M. M. „Podmiot U Sarte’a I Canguilhema. Notatki”. Forum Oświatowe, T. 20, 1, s. 213-2, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/262.