Grygierek, Magdalena. „Andrzej Bogaj, Henryka Kwiatkowska (red.), Życie I dzieło Z Ideą wielostronności W Tle, Warszawa 2009, Ss. 334”. Forum Oświatowe, t. 22, nr 2(43), listopad 2010, s. 161-5, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/241.