Zbróg, Z. „Dynamika Rozwoju Niepublicznych szkół Podstawowych”. Forum Oświatowe, T. 22, nr 2(43), 1, s. 143-59, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/240.