Wajsprych, D. „Jednostka Wobec Sumienia. Między Rygoryzmem a relatywizmem Refleksji Pedagogicznej”. Forum Oświatowe, T. 22, nr 2(43), 1, s. 111-2, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/238.