Kułak, W. „Terapeutyczna obecność dorosłych Dzieci I wnuków W Hospitalizacji Ludzi Starszych”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 1(44), 1, s. 159-67, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/221.