Wlazło, M. „Edukacja osób Z niepełnosprawnością Intelektualną W Erze Marconiego – korzyści I zagrożenia”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 1(44), 1, s. 121-36, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/218.