Zdziarski, K. „Normatywne Elementy Kultury Zaufania W Interakcjach Nauczyciel – Uczeń”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 1(44), 1, s. 77-101, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/216.