Leek, J. „Pokojowe Rozstrzyganie konfliktów Jako Element kapitału społecznego”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 1(44), 1, s. 45-58, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/213.