Cervinkova, H. „Od Redakcji”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 3(50), 1, s. 9, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/210.