Gołębniak, B. D. „Od Redakcji”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 2(47), 1, s. 9-10(pl); 11, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/209.