Kwiecińska-Zdrenka, M. „Młodzież Wobec Demokracji (Anna Zielińska, Nastoletni Uczniowie O Demokracji. Uwarunkowania społeczno-Demograficzne I Edukacyjne poglądów młodzieży, Wyd. UW, Warszawa 2008, Ss. 274)”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 2(45), 1, s. 207-13, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/206.