Stańczyk, P. „Pedagogiczne Kontrowersje wokół Prawa Wyznaniowego W Polsce – Przypadek Katechezy Szkolnej”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 2(45), 1, s. 189-05, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/205.