Łagocka, K. „Inteligencja Emocjonalna I Kompetencje społeczne a Zachowania Agresywne młodzieży Gimnazjalnej”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 2(45), 1, s. 157-69, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/203.