Dybaś, M. „Peryferie Europejskiego Szkolnictwa wyższego”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 2(45), 1, s. 123-34, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/201.