Wiśniewska-Paź, B. „Kształcenie Nauczycieli W Szwajcarii – Reforma I Aktualna Sytuacja”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 2(45), 1, s. 111-2, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/200.