Polczyk, P. „Autoetnografia Jako możliwa Metoda Badawcza”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 2(47), listopad 2012, s. 175-82, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/20.