Ostrouch-Kamińska, J. „Rodzina Z równoległymi Karierami Zawodowymi rodziców (dual-Career Family) Jako przykład Rodziny Partnerskiej”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 2(45), 1, s. 77-92, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/198.