Martyniuk, W. „Mariaż codzienności Z niecodziennością. W kręgu Definicyjnych ujęć”. Forum Oświatowe, T. 23, nr 2(45), 1, s. 41-55, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/196.