Nowak-Dziemianowicz, M. „Spotkałam ludzi...”. Forum Oświatowe, T. 26, nr 1(51), kwiecień 2014, s. 199-01, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/192.