Dzikiewicz-Gazda, U. „Społeczno-Ideologiczne Konteksty uwikłania Edukacji Przedszkolnej”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 2(47), 1, s. 167-74, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/19.