Kostyło, P. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej “Pedagogika W Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Źródła – Kontynuacje – uczeni””. Forum Oświatowe, T. 26, nr 1(51), kwiecień 2014, s. 169-74, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/188.