Brudnik-Dąbrowska, M. „Skala Przekonań Zawodowych Nauczycieli Wychowania Fizycznego”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 2(47), 1, s. 139-64, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/18.