Kubinowski, D. „Recenzja książki "Edukacyjne Badania W działaniu", Pod Redakcją Naukową Hany Červinkovej I Bogusławy Doroty Gołębniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, Ss. 370”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 3(50), grudzień 2013, s. 203-9, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/168.