Smołalski, A. „Recenzja książki Romualda Grzybowskiego, Polityczne Priorytety I Elementy codzienności Socjalistycznej szkoły. Wybór tekstów poświęconych Dziedzictwu Edukacyjnemu PRL-U. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, Ss. 332”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 3(50), grudzień 2013, s. 199-02, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/167.