Rudnicki, P. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej «Edukacja W Czasach kryzysów: Reprodukcja, opór, zmiana». Wrocław 16-17 Kwietnia 2013 R.”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 3(50), grudzień 2013, s. 175-7, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/165.