Brėdikytė, M. „Akt Kulturowego upośredniania w zabawie Dzieci”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 2(47), 1, s. 81-100(en); 101, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/16.