Ligus, Rozalia Małgorzata. „Europejskie Inicjatywy Doskonalenia Kompetencji Badawczych Nauczycieli. Doświadczenie Z Realizacji Projektu EDiTE”. Forum Oświatowe, t. 25, nr 3(50), grudzień 2013, s. 137-49, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/157.