Goede, K. „Recenzja książki Magdaleny Kleszcz I Małgorzaty Łączyk: Młodzież Licealna Wobec wartości, samotności I Pasji (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), Ss. 135”. Forum Oświatowe, T. 26, nr 1(51), kwiecień 2014, s. 177-86, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/156.