Nowak-Dziemianowicz, M. „Narracyjne możliwości Pedagogiki a Kryzys Kultury I Wychowania”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 3(50), grudzień 2013, s. 35-60, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/151.