Prymak, T. „VII Augustowskie Spotkanie Naukowe «Edukacja W Dialogu I Perspektywie (prezentacje – Polemiki – propozycje)». Augustów 9-11 września 2013 R.”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 3(50), grudzień 2013, s. 183-6, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/149.