Konkol, K. „Sprawozdanie Z Konferencji «Edu Trendy 2013. Wiedza. Integracja. Praktyka». Warszawa, 26-27 września 2013 R.”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 3(50), grudzień 2013, s. 187-90, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/147.