Hrehorowicz, A. K. „Sprawozdanie Z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Współczesne Problemy Nauki I Szkolnictwa Wyższego». Toruń 16–17 września 2013 R.”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 3(50), grudzień 2013, s. 179-82, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/140.