Ostrowska, U. „Dyskurs – Z Perspektywy Teoretyczno-Metodologicznej”. Forum Oświatowe, T. 26, nr 1(51), kwiecień 2014, s. 91-109, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/131.