Gołębniak, B. D., i B. Zamorska. „Wprowadzenie : Poszerzanie Dyskusji O Uczeniu Się”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 1(46), 1, s. 7-18, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/129.