Kwieciński, Z. „Profesor Wincenty Okoń. Wspomnienie”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 1(46), 1, s. 349-51, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/128.