Derza, E. „L. Kopciewicz "Nauczycielskie poniżanie. Szkolna Przemoc Wobec dziewcząt", Warszawa: Wyd. Difin, 2011”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 1(46), 1, s. 341-7, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/127.