Borukało, A., i A. Kiciński. „Jaką społecznością uczącą Się Są Nauczyciele?”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 1(46), 1, s. 301-16, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/124.