Engeström, Y., i A. Sannino. „Badania Nad Ekspansywnym Uczeniem się: Założenia, Wnioski I przyszłe Wyzwania”. Forum Oświatowe, T. 24, nr 1(46), 1, s. 209-66, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/121.